TCo. Akcesoria meblowe

TCO Trading Company Sp. Jawna Wiesława Ryznar-Wojak i Spółka

realizuje projekt o nr POIR.02.03.02-22-0036/20

pt. „Opracowanie technologii produkcji innowacyjnego wyrobu w postaci frontu obustronnie lustrzanego z wbudowanym oświetleniem LED, zasilanym z transformatora niskonapięciowego wbudowanego w szafkę przez doprowadzenie prądu do płytki zawiasowej”Projekt współfinansowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach programu Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚPCelem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa poprzez współpracę z jednostką naukową, zwiększenie udziału w rynku poprzez wzrost jego konkurencyjności.

Wzrost konkurencyjności zostanie osiągnięty poprzez poszerzenie kolekcji frontów lustrzanych obcych marek, o innowacyjny produkt własnej marki – front lustrzany obustronnie świecący o grubości 8,2 mm z wbudowanym oświetleniem LED, zasilanym z transformatora niskonapięciowego wbudowanego w szafkę, przez doprowadzenie prądu do płytki zawiasowej.

Wartość projektu: 395.280,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 335.988, 00 PLN